Dogodki 2015


OKTOBER 2014 - OKTOBER 2015


Tednik Družina in Radio Ognjišče sta - zvesta svoji osnovni nalogi, da sprotno, hitro in kakovostno obveščata o novicah in dogajanju - že objavila veliko lepega o sv. Tereziji Ávilski in ste si lahko na njihovih spletnih ali tiskanih straneh ali "v etru" ogledali, prebrali, poslušali, kar so pripravili: na valovih Radia Ognjišče se je o sv. Tereziji slišalo 14. in 15. oktobra, na njihovi spletni strani je lep članek o njej, pa še čudovit film/video z besedilom o sv. Tereziji in o karmelu ... na spletni strani Družine je prekrasno besedilo o sv. Tereziji in o slovesni maši v karmelu v Sori na predvečer praznika, 14.10., z dodanimi fotografijami, pa v številki Družine, ki je izšla v tednu pred godom sv. Terezije, je kratek članek o svetnici, na objavo v številki Družine, ki bo izšla v tednu po 15. oktobru, pa čaka še daljše besedilo o sv. Tereziji in njenem pomenu za Cerkev in svet nekdaj in danes ... . /kliknite na besedi "film/video" in na "besedilo o sv. Tereziji"/

Na naši spletni strani si v rubriki o karmelskih svetnikih lahko preberete več o življenju in pomenu sv. Terezije, pod rubriko izdane knjige, ki sledi tem vrsticam, si lahko ogledate njena dela v slovenskem prevodu, pod rubriko o zgodovini karmelskega reda si lahko preberete tudi o nemirnih časih sv. Terezije in o njeni vlogi v Španiji (v družbi in Cerkvi) 16. stol.

          Terezija piše ...            Terezija - tudi za danes

Najbolj živ dokaz Terezijinega pomena tudi za današnji čas in prostor, za prav ta trenutek zgodovine, tudi slovenske, pa so karmelske skupnosti. Tudi o naši skupnosti boste našli kakšno zanimivost na tej spletni strani ...

O drobnih dogodkih, ki jih bomo prispevale me skozi vse leto, bomo poročale v tej rubriki. Gotovo ne tako sprotno in tako profesionalno kot mediji, zagotovo pa bo naš pogled nazaj skušal biti Gospodov pogled ... O obeh slovesnih mašah (14.10. in 15.10.), s katerima smo vstopili v jubilejno leto ob 500-letnici rojstva sv. Terezije Ávilske, bomo tako zapisale nekaj vtisov, morda šele 28. marca 2015, ko bomo pogledale nazaj na prehojeno pot.

Za blagoslov vseh naših dni, prizadevanj in vsega življenja v tem letu lahko prosimo Gospoda (in se mu zahvaljuejmo) z molitvijo ob 500-letnici rojstva sv. Terezije; z devetdnevnico (iz ene od knjig sv. Terezije: Notranji grad) pa se lahko obrnemo v svoje srce in se pred Gospodom soočimo z resnico o sebi, ki jo živimo v tem trenutku.

                 molitev za blagoslov jubilejnega leta


9-dnevnica,1     9-dnevnica,2
 
9-dnevnica,3     9-dnevnica,4

                                                                      Samo Bog zadostuje
             
                                                        Samo Bog zadostuje. (sv. Terezija, Poezije)


˜™                             ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

 ˜™                                                       POGLED NAZAJ: 15. oktober 2014 - 28. marec 2015
                                                       (15. oktober Terezijin smrtni dan, 28. marec njen rojstni dan)

- leto posvečenega življenja in jubilejno Terezijino leto je za vse nas poseben čas milosti, ki je svoje sadove začel dajati že v velikem veselju ob imenovanju novega ljubljanskega nadškofa, p. Stanislava Zoreta, ki je obiskal tudi že našo skupnost. Njegovo škofovsko geslo »Veselite se v Gospodu!« pove veliko, še več pa njegove besede, tako zelo enega duha z besedami papeža Frančiška in sv. Terezije Ávilske: »Iskreno želim, da bi veselje v Gospodu začelo razblinjati naveličanost, vseenost, razočaranost in obup v naših ljudeh. Bog prihaja k človeku, da bi mu prinesel veselje… Skupaj z vami hočem narediti vse, da bo to veselje našlo svoj prostor v srcu  vsakega človeka.«

- 14. oktobra 2014 smo sestre  na predvečer slovesnega praznika sv. Terezije skupaj z našimi dobrotniki in prijatelji obhajale slovesno sv. mašo, ki jo je daroval upokojeni g. nadškof Marjan Turnšek, in tako vstopile v jubilejno leto 500 letnice njenega rojstva. Uvod v evharistično slavje je skrbno in temeljito pripravil g. Robert Kralj, ki je poleti 2014 v Salamanki v Španiji uspešno ubranil doktorsko disertacijo o mistiki pri sv. Tereziji Ávilski. Poudaril je, da smo vsi krščeni poklicani k mističnemu zedinjenju s Kristusom; tu je povzel Pavlove besede: »Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni«… S péto latinsko mašo skladatelja Antona Foersterja in z ustreznimi pesmimi  je sv. mašo obogatil in polepšal komorni zbor Anton Foerster (ki letos praznuje 40-letnico delovanja) pod vodstvom zborovodkinje gospe Damijane Božič Močnik. Po sv. maši je zbor nadaljeval s koncertom različnih pesmi, predvsem tujih skladateljev. Tako je bil vstop v 15. oktober zares slovesen in doživet ter poln pričakovanja, saj trdno verujemo, da se bo sv. Terezija v tem jubilejnem letu še posebej ozirala na nas in da bo njena priprošnja nadvse »mogočna in materinska«. / videoposnetek sv. maše si lahko ogledate na povezavi:  Karmeličanke 500 letnica,  fotografije pa na: Začetek jubilejnega leta pri karmelicankah v Sori  /

- tudi 15. oktobra 2015 smo z domačimi in prijatelji obhajale slovesno sv. mašo, ki jo je daroval p. dr. Vili Lovše. Pri obeh mašah smo slovesno zapele uradno himno (prevedeno iz španščine v slovenščino), ki jo sta jo napisala in uglasbila za jubilejno leto sv. Terezije španska ustvarjalca, pesnik in glasbenik.

- trenutek milosti je bil za vso skupnost 21. november, praznik darovanja Device Marije, ko se nam je pridružila v našem življenju molitve postulantka Brigita Kotar in nam prinesla veliko veselja s svojo iskreno otroškostjo in odprtostjo.

- tihi tek dni, ki so nas približevali božični skrivnosti, skrivnosti učlovečenega Boga in naši skrivnosti v Njem, so prekinjala vabila k sodelovanje (pri oddaji Obzorja duha, v Družini in Ognjišču, na Radiu Ognjišče in še na veliko drugih mestih). Pobude so prihajale tudi za prevode okrožnic ob letu posvečenega življenja, kar smo z veseljem storile in se pri tem duhovno obogatile (Veselite se! in Pozorno opazujte).

- v polnosti časov (in v polnosti naših dni) je prišel Gospod, prišlo je novo leto življenja ... in prihajale so pobude za sodelovanje pri predstavitvi sv. Terezije (knjiga 100 strani sv. Terezije Ávilske, 15 dni s sv. Terezijo Ávilsko - pot duhovnih vaj z njo -, pa zelo lep DVD o sv. Tereziji z naslovom Ubesedena mistika - sv. Terezija Ávilska kot pisateljica ...)

                                                         knjigi in DVD ob 500 letnici rojstva sv. Terezije

- in zdaj se bliža dokončna dopolnitev časov z Gospodovim darovanjem na križu, z njegovo smrtjo in vstajenjem. Tudi tihi čas posta kot priprave na veliko noč nam je prinesel veliko milost, ko smo se smele zbirati k molitvi ob relikvijah sv. Terezije, posneti za Radio Ognjišče molitveno uro ob njih (za zaključek misijona), moliti za mir v svetu - na pobudo generalnega priorja karmeličanov, ki jo je podprl papež Frančišek in molitveno uro 26.3.2015 tudi začel, slaviti sv. mašo skupaj z župnijo sv. Štefana v Sori, imeti možnost za tiho molitev ob "oprijemljivi" prisotnosti sv. Terezije, gledati ljudi, ki so se ji hodili priporočat ...

                                                          relikvija sv. Terezije, desna noga

- lepo presenečenje za 500. rojstni dan sv. Terezije je njena pesem Para Vos nací, prevedena v slovenščino (Rodila sem se zate) in uglasbena na dva načina: eno melodijo v duhu renesančne glasbe in čudovito izvedbo je prispevala gospa Darinka Bak, drugo melodijo pa ena od naših sester, krasno izvedbo sta skupaj z njo prispevali sestri iz noviciata

- pri vsem zunanjem dogajanju pa je pomembno to, kaj odmeva v srcu, kaj se v srcu rojeva; poklicane smo, da vzgibe srca prepoznavamo, razločujemo, razbiramo in izbiramo tiste, ki vodijo h Gospodu, ter se trdno odločimo slediti jim - tu pa se začenja boj s skušnjavami ... prav v ta boj smo poklicane, da ga s klicanjem Gospodovega imena in z njegovo močjo prehodimo in ostajamo kljub vsemu, kar življenje, prinese, zakoreninjene v veri, upanju in ljubezni ... to je zmaga srca, ki je ustvarjeno in upodobljeno po Božjem srcu, po učlovečenem Sinu ...

- slovesno mašo 23.3.2015, na 500. rojstni dan sv. Terezije, je v kapeli samostana daroval upokojeni koprski škof msgr. mag. Metod Pirih in se nas je vseh dotaknil s svojimi besedami o sv. Tereziji; sestre smo pele mašo, ki jo je za jubilejno leto, v čast sv. Tereziji, uglasbil g. Jože Trošt; do konca pa se je src vseh prisotnih dotaknila Terezijina pesem Vuestra soy, para Vos nací - Tvoja sem, rodila sem se zate, ki smo jo prevedle v slovenščino, uglasbila in zapela pa nam jo je ob spremljavi na kitaro Darinka Bak (prva izvedba je bila tako podarjena Gospodu, sv. Tereziji in sestram naše skupnosti, ki smo Terezijin 500. rojstni dan obhajale s sv. mašo) /poslušanje sicer zvočno slabega posnetka - s klikom na zgornji naslov pesmi Vuestra soy, para Vos nací/


JULIJ

                                vabilo, Karmelska mati Božja 2015

... in tišina do pomladi leta 2016 ...