sv. Terezija Avilska/Velika/Jezusova

1515-1582, devica, cerkvena učiteljica in mati prenovljenega karmela


sv. Terezija Ávilska, kip ob obzidju poleg mestnih vrat, Ávila

- rojena 28. marca 1515 v Ávili (Španija)

- oče Alonso Sánchez de Cepeda se po smrti prve žene poroči s štirinajstletno Beatriz de Ahumada, ki postane Terezijina mati

- med enajstimi otroki v družini je Terezija ljubljena in občudovana zaradi vsestranske obdarjenosti; vzgajajo jo z odločno roko in razumevajočim srcem

- že kot otroku se ji v srce globoko vtisne beseda »večno, večno, večno«, ki si jo ponavlja in v njej okuša blaženost večnosti na onem svetu

- izredno je bistroumna in vsaki stvari želi priti do dna

- pri 12 letih ji umre mati, zanjo skrbi nato starejša sestra Marija, ki se po poroki odseli - ravno v času, ko Terezija vstopa v obdobje najstništva

sv. Terezija Ávilska - oče se odloči, da vzgojo svoje ljubljenke zaupa sestram avguštinkam v Ávili, kjer Terezija preživi dve leti

- v tem času v njej dozori želja po redovniškem poklicu in odloči se za karmel Učlovečenja v Ávili, kjer je že ena od njenih sorodnic in prijateljic

- oče sprva njeni odločitvi nasprotuje, zato Terezija pri dvajsetih letih na skrivaj pobegne od doma, 2. novembra 1535 (gl. njeno knjigo Lastni življenjepis)

- pri dvaindvajsetih letih naredi slovesne redovne zaobljube, kmalu za tem pa tako resno zboli, da imajo na samostanskem vrtu zanjo že izkopan grob

- po telesnem trpljenju, ki se konča na priprošnjo sv. Jožefu (gl. Lastni življenjepis), nastopi čas notranjih bojev in očiščevanja

- pomoč najde v spisih frančiškana Francisca de Osune (npr. Tretji abecednik), ki zelo zaznamujejo njeno duhovnost

- resne zavzetosti za poglobljeno redovno življenje Terezija še vedno ne čuti, dokler se vse ne spremeni v postnem času leta 1554, ko se ob branju Izpovedi sv. Avguština in ob soočenju s podobo trpečega Kristusa notranje spreobrne

karmeličanski samostan sv. Jožefa v Ávili - duhovni razvoj jo privede do prepričanja, da je potrebno živeti prvotna karmeličanska pravila v vsej njihovi strogosti, kar uveljavi v samostanu sv. Jožefa v Ávili, ki ga ona sama ustanovi; gorečnost prvih »bosonogih« karmeličank in številni poklici, ki prihajajo v prenovljeno skupnost, dajejo Tereziji slutiti, da ima Bog z njo večje načrte

- z dovoljenjem generalnega priorja karmeličanskega reda ustanovi od leta 1567 do svoje smrti leta 1582 še šestnajst samostanov po Španiji; ko spozna, kako velika duhovna korist je za sestre, da jih vodijo redovniki, ki živijo iz istega duha in po istih pravilih, z dovoljenjem vodstva karmeličanskega reda ustanovi še dva samostana »bosonogih« karmeličanov ter pomaga pri ustanavljanju naslednjih samostanov (eden prvih patrov, ki se navduši za Terezijino prenovo, je sv. Janez od Križa)

karmeličanski samostan v kraju Alba de Tormes (Španija) - svoj zadnji samostan zgradi v Burgosu, namenjena je ustanoviti še samostan v Madridu, a se na poti proti Ávili ustavi v Alba de Tormes že zelo bolna; v slabem zdravstvenem stanju prosi za spovednika in za sveto popotnico; po obhajilu se ne neha zahvaljevati: "Gospod, jaz sem hči Cerkve in umiram v njej." ter nadaljuje: "Moj Ženin in Gospod, zaželena ura je prišla. Čas je, da se vidiva, moj Ljubljeni, moj Gospod. Čas je, da se odpravim na pot. Pojdimo, ura je …"; izčrpana od naporov odide v ljubljeno večnost 4. oktobra 1582

- papež Pavel V. jo leta 1614 prišteje med blažene, Gregor XV. pa leta 1622 med svetnike

rokopis sv. Terezije Ávilske - to, da jo leta 1970 papež Pavel VI. razglasi kot prvo ženo za cerkveno učiteljico, kaže na izredno kakovost in vedno aktualno vrednost njene duhovnosti; Terezija, nenavadna žena, se je povzpela do izjemnih višin krščanske popolnosti in mističnega združenja z Bogom, prišla je do neposrednega izkustva Boga, do razodetja Svete Trojice, Boga v treh osebah

- vse to je tako razširilo njeno srce, da se je Bogu popolnoma predala in mu služila v dosledni zvestobi

Zamaknjenje sv. Terezije, Bernini - njena zamaknjenja so bila pogosta, četudi si jih Terezija nikdar ni želela; včasih ji je zadostovalo že samo to, da je slišala govoriti o Bogu ali da je videla sliko Jezusovega trpljenja, pa je bila dolgo zamaknjena – a se je takoj zatem odpravila na delo: ustanavljala je samostane, pisala pisma, opravljala vsakdanja opravila; vselej tam, kjer je najbolje služila Bogu in Cerkvi; Jezusu Kristusu ni mogla odreči ničesar, ker je bila vsa njegova

- posebnost Terezijine mistike je trezna razsodnost ter odkritosrčna resnicoljubnost, s katero poroča o svojih mističnih doživetjih: papež Pij X. jo upravičeno imenuje "mojster psihologije mistike"; pred njo nihče ni mističnih doživetij in izkustev tako natančno opredelil kot ona in tudi za njo nihče ni mogel njenim opazovanjem dodati nič novega; s svojim učencem in sodelavcem Janezom od Križa si v mistični teologiji delita najvišjo avtoriteto

sv. Terezija Ávilska, Lastni življenjepis - kakor je Terezijina bogata osebnost očarala njene sodobnike, tako danes očara vse, tudi neverne, ki jo spoznavajo po njenih spisih, razpravah in pismih; ta imajo v zgodovini španske književnosti posebno mesto med najodličnejšimi

- posodobljeni prevodi njenih glavnih del so na voljo tudi v slovenščini:

Lastni življenjepisPot popolnostiPot popolnostiNotranji gradUstanavljanje samostanov

verz pesmi sv. Terezije Ávilske - Terezija izhaja iz dogmatične, moralne in disciplinske prenove, ki jo je uveljavil tridentinski koncil po protestantskem razkolu v 16. stoletju; njena izvirna značilnost in dar ter doprinos Cerkvi pa je prebuditev notranje vernosti, ki temelji na evangeliju in osebnem izkustvu Boga; Terezija želi privesti človeka do polnega življenja; pri njej ni nikakršne želje po smrti, nikakršne želje po medlem življenju, temveč želja po močnejšem, globljem, intenzivnejšem bivanju; Terezija hoče biti žareče bivanje v vsej svoji moči

- prenova karmela, ki jo je izvedla leta 1562, ji je v zgodovini Cerkve zagotovila posebno mesto: karmelski red jo časti kot svojo mater in skupaj z vesoljno Cerkvijo obhaja njen god 15. oktobra

sončni vzhod nad karmelom v Sori