Kaj je karmel?

"Ljubečemu srcu in sklenjenim rokam klavzurnih sester je zaupana pot Cerkve." (Verbi Sponsa 4)

slovesnost večnih zaobljub

Karmel:

a)  je ime za Karmelski red bratov in sester Device Marije s Karmelske gore

-  je eden najstarejših meniških redov v Cerkvi in združuje bogato meniško tradicijo ter dinamičnost življenja v skupnosti

-  vodilo življenja v karmelskem redu je karmelsko Pravilo, ki je bilo napisano na podlagi Svetega pisma in predstavlja življenjski model – ideal redovnika nekdaj in danes že od prvih začetkov Reda na gori Karmel v 12. in 13. stol.:

*  služiti Bogu v kontemplaciji (molitvi) in živeti v Božji navzočnosti (gl. poglavje Duhovnost)
*  hoditi za Kristusom s čistim  srcem in dobro vestjo
*  zatekati se k Božji materi Mariji kot k materi in sestri

b)  je hebrejska beseda in je sestavljena iz »kerem« (trta, vrt) in »El« kot okrajšava za »Eloím« (Bog, Gospod) in pomeni Gospodova trta, Gospodov vrt

c)  je ime gore v Sveti deželi (Izrael)

-  gora Karmel je v Svetem pismu simbol rodovitnosti in lepote, pa tudi človeškega napora na poti k Bogu, saj je težko dostopna

gora Karmelostanki Marijine kapelice na Karmelu

-  na gori Karmel so puščavniki že v 11. stoletju iskali božjo bližino, kakor prerok Elija, ki je že v 8. stoletju pred Kristusom »vneto gorel za Gospoda« in prav tu doživel njegovo prisotnost, »ne v silnem viharju, ki ruši gore in lomi skale, ne v potresu in ne v ognju, ampak v glasu rahlega šepeta; in ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagrnil obraz …«

Elijev studenec na Karmeluprerok Elija

 

 

V teku stoletij je karmelska karizma rodila številne sadove svetega življenja (gl. tudi poglavje Karmelski svetniki):

sv. Terezija Ávilska sv. Terezija Ávilska (1515-1582), vedra svetnica, ki ne preneha spodbujati k vedno novemu začenjanju; cerkvena učiteljica, učiteljica poti popolnosti in molitvenega življenja: molitev je zanjo “prijateljski pogovor s Tistim, za katerega vemo, da nas ljubi” – z Bogom
sv. Janez od Križa sv. Janez od Križa (1542 -1591), velik mož samozatajevanja in čudovitih spoznanj o “temni noči, ki je svetla kakor dan”, kadar jo razsvetljuje Božja navzočnost; zavetnik pesnikov v svoji domovini (Španiji) in prav tako cerkveni učitelj
sv. Terezija Deteta Jezusa (Mala Terezija) sv. Terezija iz Lisieuxa (1872 - 1897), najnovejša cerkvena učiteljica in znana po svojem nauku o mali poti predanosti in otroškega zaupanja Bogu
sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein) sv. Edith Stein - Benedikta od Križa (1891 - 1942), velika žena, filozofinja in mučenka, nam pričuje o moči  Kristusovega križa, ki ga je junaško vzela nase za svoje judovsko ljudstvo
bl. Elizabeta Presvete Trojice bl. Elizabeta Presvete Trojice (1880 - 1806) iz Dijona je iskala združenje s troedinim Bogom v nebesih svoje duše

Temu seznamu bi mogli prišteti še druge osebe, ki so čast oltarja dosegle z ljubečim in do konca zvestim darovanjem svojega življenja v karmelu. Več kakor 60 se jih spominjamo v liturgičnih molitvah.

 

“Kontemplativni samostani so kakor konice zvonika zemeljske Cerkve, so kakor zastava, ki tam zgoraj prosto plapola v Božjem vetru in po vsej deželi izpričuje Božjo ljubezen.” (von Balthasar)

samostani, ki jih ustanovi sv. Terezija Ávilska Samostani, ki sta jih v 16. stoletju obnovila in ustanovila velika mistika sv. Terezija Ávilska in sv. Janez od Križa, so danes razsejani po vsem svetu: v njih živi približno 11.500 sester (v klavzuri), 4.000 bratov ter več družb, kongregacij in laiških združenj. 
patri karmeličani, zbrani na generalnem kapitlju skupnost sester karmeličank (Cabrerizos – Salamanca)


V Sloveniji sta dva samostana klavzurnih sester karmeličank: v Sori pri Medvodah (na fotografijah) in v Mirni peči.

karmeličanski samostan Sorakarmeličanski samostan Sora v zimikapelica ob karmeličanskem samostanu v Soripomlad v atriju karmeličanskega samostana v Sori