Dnevni red

mak s karmelskega vrta zjutraj

mak s karmelskega vrta opoldne

mak s karmelskega vrta na večer

5.40
vstajanje

regratova lučka v polnosti jutra

regratova lučka v poldnevu življenja

regratova lučka na večer življenja

6.00 ANGELUS
PREMIŠLJEVANJE 
7.00
7.30
HVALNICE
SVETA MAŠA
dopoldanska molitvena ura
zajtrk
delo 
11.30 opoldanska molitvena ura
molitve k našim svetnikom
spraševanje vesti
kosilo
rekreacija 
13.15  prosta ura 
14.15 duhovno branje
15.15 popoldanska molitvena ura
delo 
16.30  rožni venec
17.00 PREMIŠLJEVANJE
18.00
VEČERNICE
večerja
rekreacija
SKLEPNICE
prosta ura 
21.00
bogoslužno branje

Pri sveti maši in pri večernicah se nam lahko pridruži, kdor želi.

Dan v karmelu sestavljajo:

- skupna molitev, osebna molitev in delo

Skupna in osebna molitev, evharistija

tiha osebna molitev sester, karmel Soraskupna molitev sester, karmel Soraobhajanje sv. maše, kapela karmela Sora

- k skupni molitvi v kapeli (koru) se zberemo 7-krat v dnevu, saj z molitvijo posvečujemo dan

- pomemben trenutek dneva je vsakodnevna evharistija, s katero se začne dan puščavnikov in tudi karmeličank; na sv. mašo se pripravimo z molitvijo hvalnic in s premišljevanjem


Delo

peka hostij, karmel Soradelo na vrtu, karmel Sorarezultat dela rok sester, karmel Soradelo v hiši, karmel Sora- po zajtrku je čas za delo: predvsem fizično delo pušča svobodo duši, da neovirano živi v Božji prisotnosti; zato v karmelu najprej opravimo vsa preprosta gospodinjska dela, obdelujemo vrt, same si šivamo obleko, pečemo hostije in krasimo sveče za različne priložnosti; vsaka od sester prevzame odgovornost za določeno dejavnost v skupnosti

- pri delu je pomembna zavest, da ga ne opravljamo zase, ampak ga posvečamo Bogu

- za zaključek dopoldanskega dela se zberemo v kapeli k opoldanski molitveni uri, litanijam Matere Božje, priporočimo se našim svetnikom in si izprašamo vest

Rekreacija – čas druženja

sestre v rekreaciji - času, namenjenemu skupnosti, karmel Sorasestre v rekreaciji - času, namenjenemu skupnosti, karmel Sora

- po kosilu je čas za skupno rekreacijo, to je ura, namenjena skupnosti: vse sestre se zberemo in se ob ročnih delih pogovarjamo ter poveselimo ob praznikih, saj ostali čas dneva poskušamo živeti v tišini, da se ne raztresamo in da lahko v srcu premišljujemo Božjo besedo ter smo v nenehni povezanosti z Bogom, ki nas je poklical in mu vsaka na oseben način odgovarja

- sv. Terezija poudarja, da je zato omejeno število sester zelo pomembno in da jih v posamezni skupnosti ne sme biti skupno več kot enaindvajset; odnosi v skupnosti so utemeljeni na spoštovanju in ljubezni, ki je nad vsemi predpisi, kot pravi apostol Pavel: »Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti«; vsaka sestra prispeva po svojih močeh in možnostih svoj delež v dobro skupnosti, za katero se je odločila za vse življenje 

sestre v rekreaciji - času, namenjenemu skupnosti, karmel Sora

sestre v rekreaciji - času, namenjenemu skupnosti, karmel Sora

v tišini in miru z Gospodom, vrt karmela v SoriČas za samoto

- čas preživljamo v karmelu tako v samoti kot v srečevanju skupnosti, kar je dragoceno, saj v ozračje molka prinaša življenjsko dinamiko in krepi zavest, da smo druga drugi dar

 

 


Duhovno branje

knjižnica karmela v Sori (…in beseda/Beseda mi bo spregovorila…)knjižnica karmela v Sori (…in beseda/Beseda mi bo spregovorila…)- čas duhovnega branja popoldne je namenjen Svetemu pismu, delom naših svetnikov ali drugemu duhovnemu branju; sv. Terezija v Pravilu reda in v delu Notranji grad sestre pogosto vzpodbuja, naj berejo dobre knjige in razvijajo versko kulturo ter talente Potek popoldneva in večera

- sledijo še popoldanska molitvena ura, delo, rožni venec, premišljevanje in večernice, nato večerja in rekreacija ter sklepnice, po katerih se hiša počasi umiri v molku (silencij), ki traja do jutranjih hvalnic

delo v hiši, karmel Soradelo v kuhinji, karmel Sorazbiranje hostij, karmel Sorarožni venec sestre, karmel Sora 

- bogoslužno branje v večernih urah ima značaj nočne molitve in z njim se že uvedemo v naslednji dan

korna molitev sester, karmel Soraatrij karmela Sora v nočikorna molitev sester, karmel Sora